Warning: Undefined array key "@type" in /www/wwwroot/marathitime.in/wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/modules/schema/class-frontend.php on line 107

Warning: Undefined array key "@type" in /www/wwwroot/marathitime.in/wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/modules/schema/class-frontend.php on line 180

हत्ती आणि बकरीची कथा । Elephant And Goat Story In Marathi

Elephant And Goat Moral Story In Marathi

एका जंगलात एक हत्ती आणि एक बकरी राहत होती. दोघेही खूप जवळचे मित्र होते. दोघे मिळून रोज अन्न शोधायचे आणि एकत्र जेवायचे. एके दिवशी दोघेही अन्नाच्या शोधात जंगलापासून दूर गेले. तिथे त्याला एक तलाव दिसला. त्याच तलावाच्या काठावर एक बेरचे झाड होते.

बेरचे झाड पाहून हत्ती आणि बकरीला खूप आनंद झाला. ते दोघे बेरच्या झाडाजवळ गेले, मग हत्तीने बेरचे झाड आपल्या सोंडेने हलवले आणि बरीच पिकलेली बेरी जमिनीवर पडू लागली. शेळीने पटकन पडलेली बेरी गोळा करायला सुरुवात केली.

योगायोगाने त्याच बेरीच्या झाडावर एका पक्ष्याचे घरटेही होते, त्यात एक पक्षी झोपले होते आणि तो पक्षी धान्याच्या शोधात कुठेतरी निघून गेला होता. बेरच्या झाडाला जोरदार हादरे बसल्याने पक्षी घरट्यातून बाहेर पडून तलावात बुडू लागला.

पक्ष्याचे बाळ बुडताना पाहून शेळीने त्याला वाचवण्यासाठी तलावात उडी मारली, मात्र शेळीला पोहता येत नव्हते. यामुळे तीही तलावात बुडू लागली.

शेळी बुडताना पाहून हत्तीनेही तलावात उडी मारून पक्षी व शेळी दोघांनाही बुडण्यापासून वाचवले.

दरम्यान, पक्षीही तेथे आला होता आणि आपल्या मुलाला सुखरूप पाहून तिला खूप आनंद झाला. त्यांनी हत्ती व शेळी यांना या तलावाजवळ व बेरच्या झाडाजवळ राहण्यास सांगितले. तेव्हापासून त्या बेरीच्या झाडाखाली पक्ष्यासोबत हत्ती आणि बकऱ्याही राहू लागल्या.

काही दिवसात पक्षी मोठा झाला. हा पक्षी आपल्या मुलासह जंगलात फिरत असे आणि हत्ती आणि शेळीला जंगलातील फळझाडांची माहिती देत ​​असे. अशा रीतीने हत्ती, बकऱ्या, पक्षी आनंदाने खात-पिऊन राहत असत.

कथेतून शिका

आपण कोणाचेही नुकसान करू नये. आपल्या चुकीमुळे कोणी संकटात सापडले असेल तर ती चूक सुधारून दुराचार दूर करून एकमेकांना मदत करावी.


Author

Marathi Time

Leave a Reply