मोबाईल शाप की वरदान by सौ.क्रांती तानाजी पाटील | Impact of Mobile in Marathi 2024

Impact of Mobile in Marathi

साहित्यबंध समूह आयोजित साप्ताहिक स्पर्धेत सौ.क्रांती तानाजी पाटील यांनी Impact of Mobile in Marathi या कीवर्ड वर आधारित “मोबाईल शाप की वरदान” हा लेख लिहिला आहे. चला तर वाचूया. मोबाईल शाप की वरदान … Read more

फास्ट फास्ट आधुनिक तंत्रज्ञानाची वाट by सौ. मोहिनी संजय डंगर | Effects of Mobile in Marathi 2024

Effects of Mobile in Marathi

साहित्यबंध समूह आयोजित साप्ताहिक स्पर्धेत सौ. मोहिनी संजय डंगर यांनी Effects of Mobile in Marathi या कीवर्ड वर आधारित “फास्ट फास्ट आधुनिक तंत्रज्ञानाची वाट” हा लेख लिहिला आहे. चला तर वाचूया. फास्ट फास्ट … Read more

जादुई यंत्र by केशवराव चेरकु | Mobile Good or Bad in Marathi 2024

Mobile Good or Bad in Marathi

साहित्यबंध समूह आयोजित साप्ताहिक स्पर्धेत केशवराव चेरकु यांनी Mobile Good or Bad in Marathi या कीवर्ड वर आधारित “जादुई यंत्र” हा लेख लिहिला आहे. चला तर वाचूया. “जादुई यंत्र” | Mobile Good or … Read more

तंत्रज्ञानाची क्रांती by रवी आटे | Mobile Shrap Ki Vardan 2024

Mobile Shrap Ki Vardan

साहित्यबंध समूह आयोजित साप्ताहिक स्पर्धेत रवी आटे यांनी Mobile Shrap Ki Vardan या कीवर्ड वर आधारित “तंत्रज्ञानाची क्रांती” हा लेख लिहिला आहे. चला तर वाचूया. तुम्ही वाचत आहात तंत्रज्ञानाची क्रांती | Mobile Shrap … Read more

आजचे तंत्रज्ञान by कुमार अंकुश कुपले Mobile Phone Marathi Essay 2024

Mobile Phone Marathi Essay

साहित्यबंध समूह आयोजित साप्ताहिक स्पर्धेत कुमार अंकुश कुपले यांनी Mobile Phone Marathi Essay या कीवर्ड वर आधारित “आजचे तंत्रज्ञान” हा लेख लिहिला आहे. चला तर वाचूया. आजचे तंत्रज्ञान | Mobile Phone Marathi Essay … Read more

सणांचे बदलते स्वरूप by रवी आटे | Essay on Festival in Marathi 2024

Essay on Festival in Marathi

साहित्यबंध समूह आयोजित साप्ताहिक स्पर्धेत रवी आटे यांनी Essay on Festival in Marathi या कीवर्ड वर आधारित “सणांचे बदलते स्वरूप” हा लेख लिहिला आहे. चला तर वाचूया. साहित्यबंध समूहउपक्रम क्रमांक -४लेख विषय – … Read more

हिवाळा ऋतू BY प्रेमवेडी मी | Hivala Nibandh Marathi 2023

Hivala Nibandh Marathi

साहित्यबंध समूह आयोजित साप्ताहिक स्पर्धेत प्रेमवेडी मी यांनी Hivala Nibandh Marathi या कीवर्ड वर आधारित “नवं चैतन्य उल्हसित घेऊन येणारा हिवाळा ऋतू” हा लेख लिहिला आहे. चला तर वाचूया. साहित्यबन्ध समूह साप्ताहिक उपक्रमलेख … Read more

वेळेचे महत्त्व by केशवराव चेरकु | Veleche Mahtva Marathi 2023

Veleche Mahtva Marathi

साहित्यबंध समूह आयोजित साप्ताहिक स्पर्धेत केशवराव चेरकु यांनी Veleche Mahtva Marathi या कीवर्ड वर आधारित “वेळेचे महत्त्व” हा लेख लिहिला आहे. चला तर वाचूया. साहित्य बंध समुह साप्ताहिक उपक्रम क्र – २लेख विषय … Read more

वेळेचे महत्व by सौ भक्ती केंजळे | Importance of Time Marathi 2023

वेळेचे महत्व by सौ भक्ती केंजळे | Importance of Time Marathi 2023

साहित्यबंध समूह आयोजित साप्ताहिक स्पर्धेत सौ भक्ती केंजळे यांनी Importance of Time Marathi या कीवर्ड वर आधारित “वेळेचे महत्व” हा लेख लिहिला आहे. चला तर वाचूया. साहित्य बंद समूह आयोजित उपक्रमस्पर्धा विषय- वेळेचे … Read more

वेळेचे महत्व by रवी आटे | Veleche Mahatva Essay in Marathi 2023

वेळेचे महत्व by रवी आटे | Veleche Mahatva Essay in Marathi 2023

साहित्यबंध समूह आयोजित साप्ताहिक स्पर्धेत रवी आटे यांनी Veleche Mahatva Essay in Marathi या कीवर्ड वर आधारित “वेळेचे महत्व” हा लेख लिहिला आहे. चला तर वाचूया. साहित्य बंध समूहसाप्ताहिक उपक्रम क्र .2लेख विषय- … Read more