कर्ण मरण्यापूर्वी कृष्णास 10 प्रश्न| Karna Story in Marathi

Karna Story In Marathi

महाभारतातील एक प्रसिद्ध पात्र म्हणजे महारथी दानवीर कर्ण. Karna Story in Marathi ऐकताना असे कळते कि सर्वात जास्त पिडा ह्या पात्राने सहन केल्या. आयुष्याच्या प्रत्येक चरणावर अपमान, छळ आणि अपयशाची चव यांनी कर्णाची … Read more

60 Best Moral Stories in Marathi for Kids

60 Best Moral Stories in Marathi for Kids

1. Moral Stories in Marathi – खुनी झील एकेकाळी जंगलात एक तलाव होता. जे ब्लडी लेक या नावाने प्रसिद्ध होते. संध्याकाळनंतर त्या तलावात कोणी पाणी प्यायला गेले तर ते परत येत नव्हते. एके दिवशी चुन्नू हरिण … Read more

हत्ती आणि बकरीची कथा । Elephant And Goat Story In Marathi

हत्ती आणि बकरीची कथा । Elephant And Goat Story In Marathi

एका जंगलात एक हत्ती आणि एक बकरी राहत होती. दोघेही खूप जवळचे मित्र होते. दोघे मिळून रोज अन्न शोधायचे आणि एकत्र जेवायचे. एके दिवशी दोघेही अन्नाच्या शोधात जंगलापासून दूर गेले. तिथे त्याला एक तलाव दिसला. त्याच तलावाच्या काठावर … Read more