Ganpati Stotra Marathi with PDF Download | गणपती स्तोत्र मराठी अर्थासहित 2023

Ganpati Stotra Marathi

Ganpati Stotra Marathi: गणपती स्तोत्र हा आपल्या लाडक्या भगवान गणपतीची स्तुती करणारा एक संस्कृत श्लोक आहे. खाली आम्ही संपूर्ण गणपती स्तोत्र मराठीत दिले आहे, तुम्ही ते वाचू शकता किंवा कॉपी करू शकता.

Ganpati Stotra Lyrics in Marathi | गणपती स्तोत्र

प्रणम्य शिरसा देवं गौरी विनायकम् ।
भक्तावासं स्मेर नित्यमाय्ः कामार्थसिद्धये ॥१॥

प्रथमं वक्रतुडं च एकदंत द्वितीयकम् ।
तृतियं कृष्णपिंगात्क्षं गजववत्रं चतुर्थकम् ॥२॥

लंबोदरं पंचम च पष्ठं विकटमेव च ।
सप्तमं विघ्नराजेंद्रं धूम्रवर्ण तथाष्टमम् ॥३॥

नवमं भाल चंद्रं च दशमं तु विनायकम् ।
एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजानन् ॥४॥

द्वादशैतानि नामानि त्रिसंघ्यंयः पठेन्नरः ।
न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो ॥५॥

विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् ।
पुत्रार्थी लभते पुत्रान्मो क्षार्थी लभते गतिम् ॥६॥

जपेद्णपतिस्तोत्रं षडिभर्मासैः फलं लभते ।
संवत्सरेण सिद्धिंच लभते नात्र संशयः ॥७॥

अष्टभ्यो ब्राह्मणे भ्यश्र्च लिखित्वा फलं लभते ।
तस्य विद्या भवेत्सर्वा गणेशस्य प्रसादतः ॥८॥

॥ इति श्री नारद पुराणे संकष्टनाशनं नाम श्री गणपति स्तोत्रं संपूर्णम् ॥

Ganpati Stotra Marathi Meaning मराठी अर्थ

साष्टांग नमन हे माझे गौरीपुत्र विनायका |
भक्तिने स्मरतां नित्य आयु:कामार्थ साधती ||१||

प्रथम नाव वक्रतुंड दुसरे एकदंत तें |
तीसरेकृष्णपिंगाक्ष चवथे गजवक्त्र तें ||२||

पाचवेश्रीलंबोदर सहावे विकट नाव तें |
सातवेविघ्नाराजेंद्र आठवे धुम्रवर्ण तें ||३||

नववेश्रीभालाचंद्र दहावे श्रीविनायक |
अकरावेगणपति बारावे श्रीगजानन ||४||

देवनावे अशीबारा तीनसंध्या म्हणे नर |
विघ्नाभिती नसेत्याला प्रभो ! तू सर्वसिद्धिद ||५||

विद्यार्थ्यालामिळे विद्या धनार्थ्याला मिळे धन |
पुत्रर्थ्यालामिळे पुत्र मोक्षर्थ्याला मिळे गति ||६||

जपतागणपति गणपतिस्तोत्र सहामासात हे फळ|
एकवर्ष पूर्ण होता मिळे सिद्धि न संशय ||७||

नारदांनी रचिलेले झाले संपूर्ण स्तोत्र हे |
श्रीधाराने मराठीत पठान्या अनुवादिले ||८||

Ganpati Stotra Marathi Download PDF

गणपती स्तोत्र मराठी । Ganpati Stotra in Marathi

जय जयाजी गणपती। मज द्यावी विपुल मती।
करावया तुमची स्तुती। स्पुर्ती द्यावी मज अपार।।०१।।

तुझे नाम मंगलमूर्ती। तुज इंद्र-चंद्र ध्याती।
विष्णू शंकर तुज पूजिती। अव्यया ध्याती नित्य काळी।।०२।।

तुझे नाव विनायक। गजवदना तू मंगल दायक।
सकल नाम कलिमलदाहक। नाम-स्मरणे भस्म होती।।०३।।

मी तव चरणांचा अंकित। तव चरणा माझे प्रणिपात।
देवधीदेवा तू एकदंत। परिसे विज्ञापना माझी।।०४।।

माझा लडिवाळ तुज करणे। सर्वापरी तू मज सांभाळणे।
संकटामाझारी रक्षिणे। सर्व करणे तुज स्वामी।।०५।।

गौरी पुत्र तू गणपती। परिसावी सेवकाची विनंती।
मी तुमचा अनन्यार्थी। रक्षिणे सर्वार्थेची स्वामिया।।०६।।

तूच माझा बाप माय। तूच माझा देवराय।
तूच माझी करिशी सोय। अनाथ नाथा गणपती।।०७।।

गजवदना श्री लम्बोदरा। सिद्धीविनायका भालचंद्रा।
हेरंभा शिव पुत्रा। विघ्नेश्वरा अनाथ बंधू।।०८।।

भक्त पालका करि करुणा। वरद मूर्ती गजानना।
परशुहस्ता सिंदुरवर्णा। विघ्ननाशना मंगलमूर्ती।।०९।।

विश्ववदना विघ्नेश्वरा। मंगलाधीषा परशुधरा।
पाप मोचन सर्वेश्वरा। दिन बंधो नाम तुझे।।१०।।

नमन माझे श्री गणनाथा। नमन माझे विघ्नहर्ता।
नमन माझे एकदंता। दीनबंधू नमन माझे।।११।।

Ganpati Stotra Marathi

नमन माझे शंभूतनया। नमन माझे करुणांलया।
नमन माझे गणराया। तुज स्वामिया नमन माझे।।१२।।

नमन माझे देवराया। नमन माझे गौरीतनया।
भालचंद्रा मोरया। तुझे चरणी नमन माझे।।१३।।

नाही आशा स्तुतीची। नाही आशा तव भक्तीची।
सर्व प्रकारे तुझिया दर्शनाची। आशा मनी उपजली।।१४।।

मी मूढ केवल अज्ञान। ध्यानी सदा तुझे चरण।
लंबोदरा मज देई दर्शन। कृपा करि जगदीशा।।१५।।

मती मंद मी बालक। तूच सर्वांचा चालक।
भक्तजनांचा पालक। गजमुखा तू होशी।। १६।।

मी दरिद्री अभागी स्वामी। चित्त जडावे तुझिया नामी।
अनन्य शरण तुजला मी। दर्शन देई कृपाळुवा।।१७।।

हे गणपती स्तोत्र जो करी पठण। त्यासी स्वामी देईल अपार धन।
विद्या सिद्धी चे अगाध ज्ञान। सिंदूरवदन देईल पै।।१८।।

त्यासी पिशाच भूत प्रेत। न बाधिती कळी काळात।
स्वामीची पूजा करोनी यथास्थित। स्तुती स्तोत्र हे जपावे।।१९।।

होईल सिद्धी षड्मास हे जपता। नव्हे कदा असत्य वार्ता।
गणपती चरणी माथा। दिवाकरे ठेविला।।२०।।

।। इति श्री गणपती स्तोत्र संपूर्ण।।

गणपती स्तोत्र कोणत्या दिवशी वाचावे ?

आठवड्यातील प्रत्येक मंगळवारी गणपती स्तोत्र वाचणे लाभकारी मानले जाते. तसेच महिन्यातील प्रत्येक चतुर्थीला देखील तुम्ही हे वाचू शकता.

गणपती स्तोत्र म्हणताना काय काळजी घ्यावी ?

आपल्या शक्ती आणि वेळेनुसार गणपती स्तोत्र एक किंवा 5, 7, 11 किंवा 108 वेळा वाचावे. गणपती स्तोत्रामुळे लवकर फळ प्राप्तीसाठी पूर्व दिशेला तोंड करून स्तोत्र म्हणावे. तसेच जर जमिनीवर कुन्कुवाने स्वस्तिक काढून शेजारी एका पेल्यामध्ये पाणी ठेवावे. स्तोत्र म्हणून झाल्यावर ते पाणी घरात सर्वत्र शिंपडावे आणि कुटुंबीयांनी तीर्थासारखे प्रश्न करावे.


Leave a Reply

%d bloggers like this: